Model order reduction in FEMLAB by dual rational Arnoldi
Licentiatavhandling, 2002

Författare

K. Henrik A. Olsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:57

Mer information

Skapat

2017-10-06