Estimating diffusion coefficients in collodial particle systems
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Mats Kvarnström

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:79

Mer information

Skapat

2017-10-08