Tribological effects of designed steel sheet surfaces in stamping
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Daniel Wiklund

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology: 9

Mer information

Skapat

2017-10-08