Drop impact on solid and liquid surfaces
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Ronny Lindgren

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energiteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 2002:4

Mer information

Skapat

2017-10-08