Applied virtual reality in construction engineering : with focus on large and complex bulidings
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Stefan Woksepp

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 02:11

Mer information

Skapat

2017-10-08