Vibrational instability due to coherent tunneling of electrons
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Dmytro Fedorets

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 02:66

Mer information

Skapat

2017-10-08