Multiple Andreev reflections and nonequilibrium Josephson effect in three-terminal superconducting junctions
Licentiatavhandling, 2000

2DEG

mesoscopic superconductivity

Josephson junction

Andreev reflection

three-terminal device

SNS

Författare

Jonn A. Lantz

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08