Polymeric systems for constrained-layer damping
Licentiatavhandling, 2000

SEBS blends

metal-polymer-metal laminate

core-shell latex

constrained-layer damping

mechanical loss factor

fillers

glass transition

LIPN

Författare

Jonas Öborn

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Mer information

Skapat

2017-10-07