Recycling and degradation of thermoplastic materials
Licentiatavhandling, 2000

recycling

upgrading

polypropylene

ageing

degradation

simulated recycling

polythylene

Författare

Anna Jansson

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerteknologi

Mer information

Skapat

2017-10-07