Surface Raman spectroscopy of Ag-nanoparticles : single molecules and monolayers
Licentiatavhandling, 2000

surface-enhanced Raman scattering (SERS)

single-molecule

silver

nanoparticle

Författare

Erik J. Bjerneld

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07