On product structure management throughout the product life cycle
Licentiatavhandling, 2000

product development

PDM

product data management

workflow management

product structure management

Författare

Daniel Svensson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07