Mathematical modelling of low-speed rear-end impacts : development and validation of MBS-models, and influence of risk factors on NIC
Licentiatavhandling, 2000

BioRID

mathematical models

impact severity

NICmax

rear-end impacts

crash pulse

Författare

Linda Eriksson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Matematik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07