Kinetic studies of vanadyl etioporphyrin hydrodemetallization
Licentiatavhandling, 2000

kinetics

hydroprocessing

metal porphyrin

hydrometallization

hydrotreeating

vanadyl porphyrin

porphyrin

CoMo catalyst

etioporphyrin

Författare

Feixiang Long

Institutionen för teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi