Kinetic studies of vanadyl etioporphyrin hydrodemetallization
Licentiatavhandling, 2000

kinetics

hydroprocessing

metal porphyrin

hydrometallization

hydrotreeating

vanadyl porphyrin

porphyrin

CoMo catalyst

etioporphyrin

Författare

Feixiang Long

Institutionen för teknisk ytkemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06