Intramolecular processes in the excited state of biologically important systems : a spectroscopic study
Licentiatavhandling, 2000

adenine

porphyrins

photophysics

spectroscopy

DNA-nases

Författare

Joakim Andreasson

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08