An embedded language approach to hardware description and verification
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Koen Lindström Claessen

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06