Towards life predicton of synchronous belts
Licentiatavhandling, 2000

belt life prediction

simulation

synchronous

timing

betl

mathematical modeling

dynamic

load sistribution model

automotive

camshaft drives

Författare

Tomas Johannesson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06