Software product lines (SPLC 2010) Preface
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Science of Computer Programming

0167-6423 (ISSN)

Vol. 78 12 2293-2294

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.scico.2013.01.012

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-15