On Clock Synchronization in Wireless Networks Using Parameter Estimation and Consensus Techniques
Licentiatavhandling, 2013

Författare

Sun Wanlu

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik