Evaluation of a haptic interface for in-vehicle systems
Paper i proceeding, 2003

Författare

Jessica Isaksson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Jonas Nordquist

Peter Bengtsson

Proceedings of the International Ergonomics Association XVth Triennial Congress – Ergonomics in the digital age, Seoul, Korea, August 24-29, 2003

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06