Visualizing Curved Spacetime
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Rickard Jonsson

Institutionen för astronomi och astrofysik

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi