Thermo-mechanical behaviour of sliding contact
Licentiatavhandling, 2001

train

contact mechanics

thermo-mechanical

simulation

brake

Författare

Daniel Thuresson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06