Enzymatic degradation of hydrogen peroxide in a recycled paper pulp mill : characterization of hydrogen peroxide degrading enzymes and studies of conventional control strategies
Licentiatavhandling, 2001

paper pulp

catalase

deinking

hydrogen peroxide

Författare

Heino Kuusk

Institutionen för molekulär bioteknik

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06