Enzymatic degradation of hydrogen peroxide in a recycled paper pulp mill : characterization of hydrogen peroxide degrading enzymes and studies of conventional control strategies
Licentiatavhandling, 2001

paper pulp

catalase

deinking

hydrogen peroxide

Författare

Heino Kuusk

Institutionen för molekulär bioteknik

Ämneskategorier

Industriell bioteknik