Car-to-pedestrian collisions : effects of vehicle front structure on injury risks and development of child mathematical models
Licentiatavhandling, 2001

impact speed

pedestrian

accident reconstruction

vehicle front structure

mathematical model

scaling method

Författare

Xuejun Liu

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06