On the influence of venture capitalist-entrepreneur interaction in technology-based venture development
Licentiatavhandling, 2001

venture development process

venture capital

technology-based firms

interaction

Författare

Pontus Willquist

Chalmers, Institutionen för innovationsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06