Voltage stability in power systems : load modelling based on 130kV field measurements
Licentiatavhandling, 1999

field measurements

on-load tap changer

simulations

voltage stability

load modelling

load recovery

Författare

Gunilla Le Dous

Institutionen för elkraftteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-857-7

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 324

Mer information

Skapat

2017-10-07