FET mixers and nonlinear FET models for intermodulation analysis
Licentiatavhandling, 1998

gate mixer

drain mixer

FET mixer

HFET model

HEMT model

resistive mixer

intermodulation

MESFET model

FET model

Författare

Klas Yhland

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-649-3

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 287

Mer information

Skapat

2017-10-06