Low-risk approach to mobile robot path planning
Licentiatavhandling, 1998

robot navigation

path planning

forgetting

case-based reasoning

risk prediction

Författare

Maarja Kruusmaa

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik

ISBN

992-592570-3

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 285

Mer information

Skapat

2017-10-06