Analyzing the dynamics of hand tremor time series
Licentiatavhandling, 1998

peripheral oscillator

central oscillator

non-linear phenomenon

autoregressive integrated model

pathological finger force tremor

Författare

Hong Yang

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-628-0

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 283

Mer information

Skapat

2017-10-06