The molecular gas distribution in the central Circinus galaxy
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Stephen J. Curran

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

91-7197-621-3

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 281

Mer information

Skapat

2017-10-07