Processing of ultra-wideband VHF SAR data for interferometric applications
Licentiatavhandling, 1998

widebeam

SAR

motion compensation

foliage penetration

VHF

ultra-wideband

interferometry

CARABAS

Författare

Per-Olov Frölind

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Signalbehandling

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 299

Mer information

Skapat

2017-10-07