Deformable spatio-temporal shape modeling
Licentiatavhandling, 1999

shape modeling

shape variation

active shape models

spatio-temporal shapes

spatio-temporal segmentation

deformable models

Författare

Ghassan Hamarneh

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

992-953177-7

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 311

Mer information

Skapat

2017-10-08