Resistive FET frequency multipliers for micro- and millimetre waves
Licentiatavhandling, 1999

frequacy multiplier

frequency doubler

FET multiplier

resistive multiplier

Författare

Marcus Jonsson

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7197-759-7

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 308

Mer information

Skapat

2017-10-08