Observations and modelling of interstellar chemistry : preparatory studies for the Odin satellite
Licentiatavhandling, 1999

chamical simulations

inerstellar medium

molecular clouds

astrochemistry

Författare

Anders Nilsson

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

91-7197-761-9

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 304

Mer information

Skapat

2017-10-07