Hur teknik blev ett eget ämne i skolan
Artikel i övrig tidskrift, 2013

historia

Sverige

teknikundervisning

Författare

Patrik Ekheimer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap

2001-2292 (ISSN)

Vol. 2013 5 72-73

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08