Polymers designed for organic photovoltaics and electrochromic applications
Doktorsavhandling, 2013

Conjugated polymers

organic photovoltaics

stability

voltammetry

electrochromism

absorption strength

KA
Opponent: Prof. Ludvig Edman, Department of Physics, Umeå Universitet, Sverige

Författare

Patrik Henriksson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerkemi

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

ISBN

978-91-7385-935-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3616

KA

Opponent: Prof. Ludvig Edman, Department of Physics, Umeå Universitet, Sverige

Mer information

Skapat

2017-10-07