Electromobility from the freight company perspective
Kapitel i bok, 2013

e-mobility

choice of energy source

MEET model

haulage

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Magnus Karlström

Systems Perspectives on Electromobility 2013

161-168
978-91-980973-1-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Energiteknik

Transportteknik och logistik

Annan naturresursteknik

Farkostteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Transport

Energi

ISBN

978-91-980973-1-3

Mer information

Skapat

2017-10-08