Smarta sändningar blir smarta gränssnitt
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Jan Holmström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Joakim Kalantari

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Transportteknik och logistik

Styrkeområden

Transport