New melamine-formaldehyde composites
Licentiatavhandling, 2001

carbon fibres

strength

composite

stiffness

melamine-formalehyde

microcracking

Författare

Björn Voigt

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

Mer information

Skapat

2017-10-06