Towards a sustainable society : aluminium recycling and biomass energy
Licentiatavhandling, 2001

recycling

biomass energy

alloying elements

crude steel

supply

quality

aluminium

down-cycling

agriculture

forestry

Författare

Jessica Johansson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06