Some extended supersymmetric quantum theories in four and six dimensions
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Andreas Gustavsson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06