Pyrolysis of large particles of biomass - experiments and modelling
Licentiatavhandling, 2001

numerical modelling

pyrolysis

combustion

wood

biomass

flame extinction

shrinkage

Författare

Karl-Martin Hansson

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06