Neural Networks for Self Tuning of PI- and PID-Controllers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Bertil Thomas

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Intelligent Systems Design conference, ISDA04, Budapest, 2004

Ämneskategorier

Reglerteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13