Neural Networks for Self Tuning of PI- and PID-Controllers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Bertil Thomas

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Ämneskategorier

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06