Extraction methods for microwave transistor noise models
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Jörgen Stenarson

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

992-966095-x

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 313

Mer information

Skapat

2017-10-07