Silicon carbide microwave Schottky diodes and MESFETs
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Joakim Eriksson

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

992-970076-5

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 314

Mer information

Skapat

2017-10-06