Reducing ownership overhead in transaction processing multiprocessor servers
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Jim Nilsson

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik

ISBN

993-010339-2

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 318

Mer information

Skapat

2017-10-07