Sequential assessment of sample size in connection with construction of confidence sets
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Stefan Franzén

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

992-517669-7

Studies in applied probability and statistics - Department of Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology, Göteborg University: 1998:1

Mer information

Skapat

2017-10-07