Photodesorption of physisorbed hydrogen molecules
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Martin Hassel

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

992-578767-x

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 98:14

Mer information

Skapat

2017-10-07