Groundwater and soil properties in an urban environment and their effects on the corrosion of soil buried constructions of carbon steel and zinc
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Malin Norin

Institutionen för geologi

Ämneskategorier

Geologi

ISBN

992-618526-6

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 86

Mer information

Skapat

2017-10-07