A statistical model for fish stock assessment in the Gulf of Bothnia
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Ann-Charlotte Hallberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

992-651252-6

Studies in applied probability and statistics - Department of Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology, Göteborg University: 1998:3

Mer information

Skapat

2017-10-07