A quality system for medical devices : the sterility property
Licentiatavhandling, 1998

Författare

Jan Rohlén

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

992-824267-4

Studies in applied probability and statistics - Department of Mathematical Statistics, Chalmers University of Technology, Göteborg University: 1998:6

Mer information

Skapat

2017-10-07